Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een Wevelgemse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen mogelijks in een aantal scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Wevelgemse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan jouw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat jouw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden je zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als je maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans kleiner dat er nog een vrije plaats is in één van de Wevelgemse scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van jouw voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met jouw grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft jouw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2025. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je jouw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met jou op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om jouw kind aan te melden. De eerstvolgende aanmeldingsperiode loopt van 27 februari 2023 om 9.00 uur en eindigt op 19 maart 2023 om 15.00 uur.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van jouw kind nodig om aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van jouw kind en kan je terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van jouw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat (ging). Je kan ook terecht op het gemeentehuis van jouw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van jouw kind erop kan vermelden. Heeft je kind geen rijksregisternummer, neem dan contact op met één van onze medewerkers (telefoonnummers en mailadres is terug te vinden op de startpagina). 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, jouw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen is terug te vinden op het tabblad 'vrije plaatsen'. Het overzicht wordt geüpdatet na de voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel. Een volgende update gebeurt voor de start van de vrije inschrijvingsperiode. 

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • inschrijvingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel van geboortejaar 2022

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school van geboortejaar 2022 hebben absolute voorrang voor inschrijven. Zij dienen hun kind niet aan te melden maar kunnen meteen terecht in het schoolsecretariaat om hun kind in te schrijven tijdens de daarvoor voorziene periode. 

 • aanmeldingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel

  broers en zussen en kinderen van personeel van een ander geboortejaar dan 2022 worden eerst geordend volgens het aantal beschikbare plaatsen. Broers en zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. 
 • aanmeldingsperiode: alle kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand. 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel van een ander geboortejaar dan 2022) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft tot 30 juni 2025 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2025 op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden via onderwijs@wevelgem.be of in het gemeentehuis, Vanackerestraat 16, voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je jouw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@wevelgem.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode (tussen 22 april en 13 mei). Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor jouw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2025.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via onderwijs@wevelgem.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst. Indien je nog steeds vindt dat jouw weigering onterecht was, dan kan je jou wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de onderstaande organisaties. Zij zullen je zeker verder helpen


• de gemeente Wevelgem: onderwijs@wevelgem.be, 0478/34 61 38
• het Sociaal Huis, Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem of via 056 43 55 00

 

Hoe is de ombudsdienst samengesteld?

De ombudsdienst bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de vier deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek, gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs en ervaringsgericht onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de ombudsdienst maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.

 • De ombudsdienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ombudsdienst deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Jouw ticket voor inschrijving in de school

 • Indien je dit hebt ook de kids-ID

 • Jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via onderwijs@wevelgem.be.